Loading...
Úvod2018-11-16T08:03:01+01:00

V SKRATKE

O nás

Spoločnosť AGRO – BIO s.r.o. vznikla v roku 1999. Svoju poľnohospodársku činnosť začala 01. 01. 2002 na celkovej výmere 1050 ha.
AGRO – BIO s.r.o. sa nachádza východne od okresného sídla Michalovce – má sídlo v obci Závadka, kde vlastní hospodársky dvor. Stredom záujmového územia prechádza hlavná cesta 1. triedy Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké. Územie sa vyznačuje kontinentálnym rázom podnebia a výskytom stredne ťažkých až ťažkých pôd.

V súčasnosti obhospodarujeme 1060 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho pripadá na ornú pôdu 930 ha a na trvalo trávne porasty 130 ha. Zaoberáme sa poľnohospodárskou prvovýrobou s ťažiskom na rastlinnú výrobu a primeranú živočíšnu výrobu, menovite chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka a chovom nosníc na podstielke.

Rastlinná výroba

Chov kráv bez trhovej produkcie mlieka

V súčasnosti chováme kravy bez trhovej produkcie mlieka plemena Limousine. Plemeno vzniklo v limousinskej oblasti juhozápadneho Francúzska. Vyznačuje sa veľkým podielom svaloviny, nízkym podielom tuku, dobrou chodivosťou a pastevnou schopnosťou pri vysokej konverzii objemových krmív. Kravy vykazujú dobré materské vlastnosti a sú dostatočne mliečne; ich prednosťou je dobrá plodnosť s priaznivým medziobdobím, dlhovekosť a predovšetkým ľahkosť telenia.

Základné stádo kráv sme vytvorili prevodným krížením z kráv prevažne slovenského strakatého dobytka, podiel plemena Limousine je 70 – 100%. Plemenitbu uskutočňujeme prirodzeným celoročným pripúšťaním uznaným plemenným býkom. Teliatka sa rodia celoročne a so svojou matkou sú až do veku 8 mesiacov, čo zabezpečuje výborný zdravotný stav teliat a možnosť prirodzeného vývinu.

Náš chov je zaradený do kontroly úžitkovosti mäsového dobytka Plemenárskymi službami š.p.

Ponúkame:

* predaj zástavového dobytka

* predaj jatočných kráv a jalovíc

PODSTIELKOVÝ

Chov nosníc

Naša spoločnosť chová nosnice na podstielke v 2 halách. Sliepky kŕmime nami vyrobenou kŕmnou zmesou, z nami dopestovaných surovín. Vlastnú non-GMO sóju spracúvame na extrudéri a zapracúvame do KZ. Máme tak vo vlastných rukách celú výrobnú vertikálu od semienka až po vajíčko, čo zabezpečuje kontrolu kvality na každom výrobnom stupni.

PREDAJ

Podstielkové vajcia

Ponúkame na predaj poctivé podstielkové vajíčka non-GMO, vo všetkých hmotnostných kategóriach, vytriedené podľa hmotnosti a kvality. Chov a triediareň vajec je pod stálym dozorom Štátnej veterinárnej správy.
Naše vajíčka si môžete zakúpiť:
* priamo u nás na farme v Závadke v administratívnej budove
* v potravinách Nižná Rybnica 126
* v potravinách v budove Demos – Okružná 1301/76 Michalovce

VLASTNÉ SPRACOVANIE

Výroba kŕmnych zmesí | Extrudácia sóje

Pre výrobu kŕmnych zmesí prevádzkujeme vlastnú miešareň KZ, vedenú pod schvaľovacím číslom SK 570 na ÚKSUPe. Certifikovaná miešareň s vlastným šrotovníkom, tenzometrickými váhami a programovaním zaručuje kvalitnú KZ pre nami chované zvieratá.

Dopestovanú non GMO sóju spracúvame na extrudéri. Proces extrudácie pozostáva z mletia a následného mechanického spracovania, ktoré prebieha pri pôsobení vysokej teploty (130 – 140 °C) a tlaku. Výsledkom tohto procesu je extrudovaná sója s nízkym obsahom antinutričných látok a vysokým obsahom živín. Aktivita ureázy (enzým produkujúcí antinutričné látky) v surovom semene je približne od 2 do 10 mg N/g/min. Po extrudácii je aktivita ureázy do 0,4 mg N/g/min. Okrem zníženia aktivity ureázy dochádza pri extrudácii k výraznému zníženiu trypsínového inhibítoru, ktorý po extrudácii klesne na 3 – 10 % pôvodnej hodnoty. Pri extrudácii je významné zmazovatenie škrobu a zmena štruktúry bielkovín. Vplyv extrudácie na vlákninu je minimálny, minerálne prvky sa extrudáciou nemenia.

Sme tak úplne nezávislí od externých dodávok sójových šrotov, dovážaných zo zahraničia s geneticky modifikovanou sójou.

STROJOVÝ PARK

Mechanizácia

VÁŽENIE MOSTOVOU VÁHOU – disponujeme váhou pre nákladné motorové vozidlá s váživosťou do 60 ton.

Naša spoločnosť disponuje modernou, ale i staršou technikou potrebnou pri poľnohospodárskej prvovýrobe. Možnosť ponuky služieb je limitovaná priebehom vlastných prác a personálnymi možnosťami podniku.

Traktory od 69 HP do 270 HP:

 • Lamborghini 250 Mach VRT T4i
 • Same Diamond 270 DCR
 • Same IRON 160 DCR
 • Fortera 130 HD
 • Proxima Plus 105
 • Zetor 6911, Zetor 12011
 • Kirovec K600
 • Agrotatry T 815 bočne sklopné 2x
 • Tatra T 815 na prepravu kontajnerov
 • prívesy 8 – 10 ton
 • CLAAS Lexion 660
 • CLAAS Tucano 430
 • pluhy (záhonové 2 až 6-radličné, otočné 4 až 7-radličné)
 • brány
 • diskové brány
 • kompaktomaty (6 – 8 m)
 • hĺbkové kypriče
 • melioračný podryvák
 • plečka na širokoriadkové plodiny s prihnojovaním na tekuté hnojivo
 • traktorová cisterna
 • mulčovače
 • teleskopický manipulátor
 • čelné nakladače
 • šmykom riadený nakladač